Gå til sideindhold

Dagundervisning

Heltidsundervisning

Ungdomsskolen er en del af det kommunale kerneområde Læring, hvor kerneopgaven er ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”.

 Heltidsundervisningen er opdelt i 2 afdelinger, varierende i størrelse fra ca. 14-24 unge pr afdeling. Eleverne modtager undervisning i fagrækken dansk, matematik og engelsk. Se endvidere beskrivelserne af hver enkelt afdeling i drop down menuen under Heltidsundervisning.

 

I vores 2 heltidsundervisningstilbud vægter vi højt at hjælpe unge til at tro på egne evner og at have mod på tilværelsen, uanset den unges potentiale og uddannelses- og/eller arbejdsmæssige perspektiver.

 

De unge trænes i forskellige hverdags-/livsduelighedskompetencer fra f.eks. at kunne handle ind til at være aktiv medborger i et demokratisk samfund, alt sammen med henblik på

    •  udvikling af modenhed
    • oplevelse af at kunne noget og at ville noget
    • at høre til i et eller flere fællesskaber

Gennem et ungemiljø præget af tryghed, faste rammer i skolestrukturen og nære relationer, arbejder vi frem mod, at alle unge så vidt muligt føres op til Folkeskolens afgangseksamen i fagene dansk, engelsk og matematik.

 

Der udarbejdes handleplan for hver enkelt ung på baggrund af data om den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

 

Pædagogisk arbejder vi med en høj grad af fleksibilitet og tilstræber at møde unge, hvor de er og med akkurat de værktøjer, der skal til for i samarbejde med den unge, forældrene og evt. andre at skabe personlig, social og faglig udvikling. De unge styrkes i kompetencerne i 

KLAR til Læring, som en naturlig del af den dannelsesopgave, Heltidsundervisningen står for.

 

Efter Heltidsundervisningen skal de unge oftest i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. For at sikre den bedst mulige overgang til det begyndende voksenliv samarbejder den unge, forældre og skolen løbende med UU-vejledere, PPR-psykologer, Børn og Familier, Ungeenheden, Praktiksteder, virksomheder m.fl..

 

 

Målgruppe

Ungdomsskolens Heltidsundervisningstilbud er for unge fra 7. kl., der på den ene eller anden måde ikke trives i den almindelige folkeskole eller andet nuværende skoletilbud., eller som har problemer med sig selv, med kammeraterne, med fritiden, familien eller andre problemstillinger.

 

Målgruppen er ofte elever med generelle indlæringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder, angst, autisme eller elever der kæmper med andre følelsesmæssige eller sociale problemstillinger.

 

Optagelse

Al optagelse sker ved, at skoleleder for distriktsskolen indstiller eleven til kommunens visitationsudvalg, som træffer beslutning om mulig skoleplacering.

 

I forbindelse med skoleskiftet afholdes samtale mellem elev, forældre og repræsentanter fra Ungdomsskolen. 

 

Ungdomsskolens dagundervisningstilbud har stor erfaring med løbende optag af elever.

 

For at sikre, at elevens behov og skolens tilbud og muligheder passer sammen, skal optagelsen på

skolen godkendes i kommunens visitationsudvalg

 

Nikolaj Daugaard Hansen
Viceskoleleder

Email: Nikolaj Daugaard Hansen

Mobil: 2311 7842

Sikker post, personlig henvendelse: Ungdomsskolen Hedensted

Sikker post, virksomhedshenvendelse: Ungdomsskolen virkpost

 Senest opdateret 11.01.2023 13:03 af JGJ
Apricore logo