Gå til sideindhold

Dagligdagen

 

Skoledagen starter kl. 8.00 og slutter kl. 13.50.

 

Dagligdagen på UG Skolen består af Undervisning i dansk, engelsk og matematik på op til udskolingsniveau suppleret med mere praktiske fag, eks. madkundskab, værkstedsaktiviteter, idrætsaktiviteter, kreative aktiviteter og udendørs aktiviteter. Undervisningen foregår på mindre hold og under hensyntagen til den enkelte unges faglige niveau og individuelle støttebehov.

 

Vi er meget optaget af være et skoletilbud hvor det er rart at være og lære. Derfor prioriterer vi også højt det sociale hvor ungegrupperne og personalet både spiser morgenmad og frokost sammen. Dette giver os hver dag masser af gode snakke om alt fra sund kost, dagens undervisning til alle mulige andre gode og vigtige temaer og emner som kan og skal fylde i et ungdomsliv.

 

 

Der er mange måder at lære på – aktivt brug af praktikker.

Vi tror på, der er mange måder man kan lære på. Derfor gør vi aktivt brug af praktikforløb i løbet af et skoleår. Praktikforløbene planlægges altid ud fra den enkelte unges motivationer og målsætninger. Derfor kan praktikforløb se ud på mange forskellige måder. Når praktikforløb skal være en del af skoleskemaet, kan det enten være i form af hele dage med praktikforløb eller nogle enkelte dage ud af en hel uge.

 

Skole/hjem-Samarbejde

På UG Skolen har vi stort fokus på en helhedsorienteret tilgang til vores unge, hvilket betyder at vi har et stærkt og tæt samarbejde med mange af de aktører som er omkring den enkelte unge – fx UU, PPR, myndigheder, virksomheder – men især forældre. Vi ser forældre som vigtige aktører i den unges liv, og dermed en vigtig medspiller for at nå målet om, at den unge trives og udvikler sig både personligt, socialt og fagligt. Dette sker gennem en meget tæt og hyppig kontakt mellem personalet og hjemmet.

 

Derfor har vi:

  • 2-3 skole/hjem-samtaler om året. Mulighed for flere efter behov.
  • Løbende kontakt mellem kontaktlærer og forældre.
  • Ugentlig statuskontakt til alle hjem.
  • 3 årlige forældremøder.
  • Personalets hyppige deltagelse i andre møder (Netværksmøder, Møder med andre kommunale instanser og myndigheder.)
  • Fælles arrangementer i forbindelse med jul, sommer og translokation

 Senest opdateret 21.03.2024 16:14 af HRO
Apricore logo