Gå til sideindhold

Afdeling Skjold

Hvordan er hverdagen?

  • Skoledagen starter kl 08.00 og slutter kl 14.00
  • Undervisning i dansk, matematik og engelsk.
  • Træning i at klare hverdagsopgaver, f.eks. køkkenarbejde, tøjvask, indkøb, hygiejne o.lign.
  • Træning i praktisk kunnen, f.eks. arbejde i træ og metal, græsslåning, strukturere en opgave o.lign.
  • Undervisning i det at være en del af et demokratisk samfund.
  • Forberedelse til voksenlivet (budget, økonomi, nem-id osv.).
  • Vi spiser morgenmad og frokost sammen.
  • Eleverne er selv med til at købe ind og lave maden (samt rydde op).
  • Alle elever arbejder med opgaver på eget niveau.
  • Du kan nå dine lektier på skolen – ingen lektier.
  • Eleverne støttes, når de bliver udfordret.

 

Forventninger til eleven

  • At du vil arbejde med at sætte mål og udvikle dig.
  • At du kommer ind til tiden.
  • At du overholder skolens regler.
  • At du accepterer forskelligheder – her skal være plads til alle.
  • At du lærer at udvise almindelig dannelse, gensidig respekt og gode omgangsformer.

 

Forventninger til forældre

  • Er indstillet på at indgå et tæt samarbejde med skolen om dit barns læring.
  • At dit barn er udhvilet når det møder i skole.
  • At du kontakter os ved sygdom eller andet fravær.
  • At du generelt bakker op om de aftaler, klassen og skolen indgår.
  • At du tjekker skolens informationsplatform 2 gange om ugen.

 

Når hverdagen brydes – studietur og praktik

Vi tager ofte på lærerige ture ud af huset – tit om onsdagen.

Elever er ofte i kortere eller længere erhvervspraktikker, f.eks. en halv eller hel dag om ugen i en periode.

Praktikforløb aftales mellem den unge, forældre, skole og UU-vejleder.

 

 

Hvordan arbejder vi?

Vi henvender os til dig, fordi nu er det dig, som skal tage ansvar. Du skal gøre noget for at udvikle dig.

For at lære bedst, tilstræber vi, at du bliver glad for at være på skolen.

Vi tilbringer tid sammen f.eks. omkring måltiderne og vil gerne have et trygt og rart samvær.

Vi skal sammen finde ud af, hvad du er god til, hvad du har brug for at øve lidt mere, og hvordan du bedst lærer.

Alle elever vil efter opstart blive fagligt testet, for at vi kan udfordre hver enkelt tilpas.

Elevplan udarbejdes for hver enkelt ung med faglige, personlige og sociale mål for den enkelte elev.

Vi arbejder med individuelt tilrettelagte praktikforløb men henblik på afklaring af fremtidige job- og uddannelsesvalg.

 

De faste medarbejdere dækker hinanden internt ved fravær – de unge er derved sikret kendte voksne.Senest opdateret 06.01.2023 11:49 af RR
Apricore logo