Gå til sideindhold

Afdeling Ungdomsgården

Målgruppen

Målgruppen på Ungdomsgården er primært unge med socio emotionelle vanskeligheder.

 

Hvordan er hverdagen?

08.00: Eleverne ankommer. Derefter læsebånd.

08.30: Fælles morgenmad

09.00: Klasseundervisning med læsebånd

09.30: Undervisning i dansk, engelsk eller matematik

10.15: Pause

10.45: Undervisning igen

12.00: Frokost sammen og afrydning

12.45: Anden undervisning i form af indkøb til madordning, fitness, Mountainbike, svømning, E-Sport, værkstedsfag, vedligeholdelse af bygninger og udearealer, kreativt, kryds og tværs, fordybelsesfag, alt sammen med fokus på udvikling af livsduelighedskompetencer

14.00: Skoledagen slutter

 

Vi har 1 dag om ugen mulighed for at tage på tur ud af huset. Det kan f.eks. være besøg på uddannelsesinstitutioner, virksomheder, museer, kulturelle tilbud, alternativ idræt mm.

 

Når hverdagen brydes – studietur og praktik

Elever har mulighed for i kortere eller længere perioder at være i erhvervspraktikker.

Praktikforløb aftales mellem den unge, forældre, skole og UU-vejleder.

 

Hvordan arbejder vi?

Vi vægter de unges faglige, personlige og sociale trivsel højt.

I dagligdagen har vi fokus på de unges styrker og interesser.

Vores skolestørrelse og personaledækning er anderledes end i den almindelige

folkeskole, så vi har bedre muligheder for at tilbringe meget tid sammen med de

unge.

Vi tilstræber at møde de unge der, hvor de er og udfordre dem tilpas.

Vi har fokus på et godt og givtig samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.

 

De faste medarbejdere dækker hinanden internt ved fravær – de unge er derved sikret kendte voksne.

 

 

Forventninger til eleven

  • At du vil arbejde med at sætte mål og udvikle dig.
  • At du kommer ind til tiden.
  • At du overholder skolens regler.
  • At du accepterer forskelligheder – her skal være plads til alle.
  • At du lærer at udvise almindelig dannelse, gensidig respekt og gode omgangsformer.

 

 

Forventninger til forældre

  • Er indstillet på at indgå et tæt samarbejde med skolen om dit barns læring.
  • At dit barn er udhvilet når det møder i skole.
  • At du kontakter os ved sygdom eller andet fravær.
  • At du generelt bakker op om de aftaler, klassen og skolen indgår.
  • At du tjekker skolensinformationsplatform 2 gange om ugen.


Senest opdateret 06.01.2023 12:45 af RR
Apricore logo