Gå til sideindhold

Om UG Skolen

 

UG Skolen er et skoletilbud under UNG Hedensted med base på Ungdomsgården i Hedensted. Vi er en del af Hedensted kommunes specialtilbud på skoleområdet hvor vi varetager undervisningen af unge fra 8-10 klassetrin, med forskellige støttebehov, i dansk, engelsk og matematik.

 

Vi VIL noget for og med vores unge og arbejder målrettet på, at så mange som muligt kan komme op til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse samt komme godt på vej videre i uddannelse eller job. Samtidig arbejder vi målrettet på, at den unge også styrkes i forhold til livsduelighedskompetencer forstået som

    • en styrket troen på sig selv,
    • at kunne indgå i og være en del af et fællesskab
    • en styrket evne og kompetence til, at kunne mestre de udfordringer og opgaver som møder en. Hvad end det er personligt, socialt eller fagligt.

Alt sammen for at ruste den enkelte bedst muligt til videre uddannelse eller job, så de kan mestre det kommende voksenliv bedst muligt

 

Tilbuddet er normeret til ca. 50 unge fra 8.-10. klasse.

 

UG Skolen er funderet i ungdomsskolelovens bekendtgørelse om Heltidsundervisning som skoleform, hvilket giver en særlig mulighed for, i høj grad at kunne tilpasse undervisningstilbuddet til den enkelte elevs behov og kompetencer.

Vores målgruppe spænder bredt og dækker over unge med generelle indlæringsvanskeligheder, skolevægring, autismespektrumforstyrrelser, angstproblematikker og socio emotionelle vanskeligheder. Det betyder i praksis, at ungegruppen i dagligdagen og i undervisningen er opdelt i mindre grupper, der er sammensat ud fra den enkelte unges støttebehov

 Senest opdateret 21.03.2024 07:12 af HRO
Apricore logo