Gå til sideindhold

Voldspolitik

Voldspolitik for Ungdomsskolen Hedensted

 

Definition af vold:

Europa Kommissionen har vedtaget følgende definition af vold: "Tilfælde hvor en person er udskældt/nedrakket, truet eller overfaldet i forbindelse med arbejdets udførelse, hvor misbruget, truslen eller overfaldet indeholder eksplicit eller implicit angreb på den enkeltes sikkerhed, trivsel eller helbred"

 

Der kan være tale om fysisk vold, dvs. spark, slag, bid, krads, fastholdelse, kast med ting og /eller inventar - eller psykisk vold, dvs. trusler, grov chikane, grov mobning.

 

Man skelner mellem den instrumentelle vold, hvor man bruger vold som middel til at opnå f.eks. penge og den affektbaserede vold, som oftest bunder i følelser som aggression, frustration eller nedværdigelse. Den affektbaserede vold kan fortolkes som en uacceptabel kommunikationsform, som udløses af manglen på muligheder for at kunne udtrykke sine behov og følelser på anden måde (Arbejdsmiljørådet, 2012).

 

Der kan forekomme vold eller trusler om vold, når der er tale om manglende forståelse eller handlemuligheder i pressede situationer.

 

Kropssproget kan udsende "forkerte" signaler og derved være optakt til misforståelser. Manglende muligheder for kommunikation fører ofte til aggressive handlinger, da personen ellers ikke kan komme "af med" de indestængte følelser.

 

Ungdomsskolen er særligt opmærksom på det forebyggende arbejde ved bl.a. at møde unge og forældre med passende udfordringer, dygtig kommunikation og høj grad af empati for derved at minimere omfanget af vold og trusler om vold.

 

Målet er, at unge, forældre og personale oplever Ungdomsskolen som en tryg skole og arbejdsplads, hvor vold eller trusler om vold ikke accepteres - hverken fra medarbejdere, forældre eller unge, samt at man i forbindelse med vold og trusler om vold får hjælp til håndtering og efterbehandling.

 

Vores mål i Ungdomsskolen er:

  • At trusler om vold bliver taget alvorligt, og at man derfor som ansat eller ung ikke må blive truet/påført vold uden, at der bliver reageret.

  • At der ved vold/trusler om vold bliver reageret hurtigt fra medarbejdernes og ledelsens side.

  • At der efter konfliktsituationer og herunder fysiske magtanvendelser, altid bliver taget kontakt til ledelsen, samt at der tages kontakt til evt. kolleger.

  • At handleplan ved vold/trusler om vold er kendt af ansatte, samt at den bliver fulgt.

Sept. 2018

 Senest opdateret 25.06.2019 10:39 af LGL
Apricore logo